Avoiding User Enumeration

Risks

Prevalence
Common
Rating prevelance on Rating prevelance on Rating prevelance on
Exploitability
Easy
Rating exploitability on Rating exploitability on Rating exploitability on
Impact
Worrying
Rating impact on Rating impact on Rating impact on